Cold SobaSnacks and single dish
■Cold soba noodles served on a bamboo tray with tempra 2,000yen■Duck loin 1,800yen
■Cold soba noodles served on a bamboo tray 900yen■Roast duck thigh 1,500yen
■Assorted tempura 1,800yen
Hot Soba■Gratin 850yen~
■Soba noodles in a hot soup with duck and green onions 2,200yen■Omelet 600yen
■Soba noodles in a hot soup 900yen■Boiled Seasonal vegetables 600 yen
■Shishamo 800yen
Drink
・Sake
■Densyu (Special Junmai)   850yen
■Sakamatsu (Junmai Daiginjo) 1,000yen
■Shimeharitsuru”Jun” (Junmai Ginjo) 1,000yen
■Dassai  1,200yen
・Shochu
■Sato (Black) 800yen
■Manzen 800yen
■Marou 800yen